สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บางพระเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนตลาดล่าง หมู่ 1 ตำบลบางพระ


วันนี้ (15 ก.ย.61) นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีชุมชนตลาดล่าง พร้อมด้วย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจัหวัดชลบุรี, นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ, พัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา, ชุมชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายวสุ ศรีระกิจธร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางพระ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดขึ้น ณ  สวนสาธารณะชายทะเลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชาได้คัดเลือกชุมชนตลาดล่าง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง และระดับชุมชน โครงการมีเป้าหมายในการสร้างในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน จากแต่เดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายภายนอกชุมชน ซึ่งสร้างรายได้เฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น จึงได้เปลี่ยนมาเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย 

โดยชุมชนบ้านตลาดล่างเป็นหมู่บ้านในอำเภอศรีราชาที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เสน่ห์และจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค