สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์ศรีราชา


ไทยออยล์ ร่วม อ.ศรีราชา และสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ศรีราชา"   พร้อมจัดนิทรรศการให้คนในพื้นที่ได้ชื่นชม   

วันนี้ (6 ก.ย.61) กลุ่มไทยออยล์ โดยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ศรีราชา" จำนวน 23 รางวัล ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นายวิโรจน์ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นศรีราชา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของ อ.ศรีราชา โดยการดำเนินโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้สนใจที่ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 1 พันภาพ และยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยสนับสนุนในการตัดสินตามเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นมืออาชีพ 

โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "มนต์เสน่ห์ศรีราชา" ณ ที่ทำการอำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ 7 - 30 ก.ย.นี้ และที่ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา บริเวณทางเข้าห้างฯ โรบินสัน ศรีราชา ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 4 พ.ย. นี้อีกด้วย 

ด้าน นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า "มนต์เสน่ห์ศรีราชา" เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายระดับประเทศ ซึ่งกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการนี้มีความคาดหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความรักในทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวใน อ.ศรีราชา อันเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นไทยออยล์ มาตั้งแต่ปี 2504 จึงซึมซับความรัก ความผูกพัน และยังสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงความมั่นคงให้กับ อ.ศรีราชามาตลอดระยะเวลา 57 ปี  

“กิจกรรมนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มไทยออยล์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง อันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อ.ศรีราชา จึงนับว่าเป็นของการเพื่อสังคมที่ดีอีกโครงการหนึ่งด้วย” นายนิติ กล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค