สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา เปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์วัดศรีมหาราชา


วันนี้ (22 ก.ย.61) ที่วัดศรีมหาราชา (วัดใน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจิตอาสาภายใต้กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จึงกำเนิดขึ้นตามแนวทางพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องมือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า "สืบสาน รักษา ต่อยอด" 

ซึ่งได้มีจิตอาสาพระราชทานข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา  ประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่ 

นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการทำความสะอาดพุทธศาสนสถาน ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้ เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค