สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 116 ปี


วันนี้ (10 ก.ย.61) ที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระพันวัสสา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกลาง นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 117 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 116 ปี 

จากนั้น นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา พร้อมหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล 

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนได้ถือวันที่ 10 กันยายน เป็นวันสำคัญยิ่งของโรงพยาบาล จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็น สาธารณกุศลให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตลอดพระชนม์ชีพ

ตลอดระยะเวลา 116 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคน ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้โรงพยาบาลแห่งนี้ ให้การดูแลผู้เจ็บป่วย อย่างมีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้โรงพยาบาลกำลังก่อสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า 150 ปี ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวม ขนาด 26 ชั้น ที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย และประชาชนที่ฐานะด้อยหรือด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค