สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สาธารณสุขชลบุรี จัดพิธีมอบรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมองรางวัลชุมชม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสียงต่อพิษภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับขอมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิตมีระบบเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
จังหวัดชลบุรี ได้บูรณาการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้จังหวัดชลบุรี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีชมรมผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่ระดับประเทศ มากที่ในประเทศ จำนวน 15 ชมรม ในการจัดงานมหกรรมรวมผลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดชลบุรี ได้พิธีมอบรางวัลให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และระดับประเทศ จำนวน 14 ชมรม และผู้สนับสนุนการประกวด TO BE NUMBER ONE จำนวน 5 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค