สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กาชาดจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา


นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 11 อำเภอ จำนวน 460 ทุน ร่วมเป็นเงิน 1,465,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาของเกล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังใจในการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค