สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15


วันนี้ (24 ส.ค.61) ที่อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15 โดยมีนายนริศ ปาละกะวงษ์ ณ อยุทธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา และนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวให้การต้อนรับ
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 1,147 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 100 ราย แว่นตา 57 ราย และยังมีหน่วยราชการและเอกชนต่างๆ มาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจวัดสายตา ทำฟัน บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP จำหน่ายอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค