สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดกิจกรรมน้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิด น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเพทยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี และสำนักงานจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” ระห่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยการร่วมกัน บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อรวบรวมโลหิตที่ได้รับบริจาค นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และสำรองไว้ใช้ในยามขาดแคลน นอกจากนั้นยังเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป มาร่วมบริจาคโลหิตให้มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝักด้านคุณธรรม ความเสียสละและเห็นความสำคัญของการให้ด้วยความเสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งการบริจาคโลหิตถือเป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์อีกด้วย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561 และในวันนี้ เป็นการเปิดรับบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นกิจกรรมมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก เช่น ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากด้วย ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ต้องการเลือดเพิ่มมากขึ้นและเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือด โรงพยาบาลต่างๆ มีไม่เพียงพอ ดังนั้น การบริจาคโลหิตจึงถือว่า เป็นมหากุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการจัดกิจกรรม น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” รวมถึงการบริจาคดวงดา อวัยวะ นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดีอันเป็นมหากุศลยิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันมาที่เปรียบมิได้paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค