สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

หล่อเทียนพรรษาสามัคคี ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีท้องถิ่น


เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับกลุ่มไทยออยล์  พร้อมด้วย 10 ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาสามัคคี 

วันนี้ (29  มิ.ย.61) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา พร้อมด้วยนายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโตไกคาร์บอน จำกัด ประธานชุมชนรอบโรงกลั่น ทั้ง 10 ชุมชน ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.สำนักการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาลฯ 2 เข้าร่วมงานหล่อเทียนพรรษาสามัคคีขึ้น ณ หอพระพุทธรัตนมงคลสกลประชานาถมุนี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน 

นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางกลุ่มไทยออยล์ได้จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ ของชุมชนรอบโรงกลั่น โดยมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมทำระหว่างบริษัทฯ และคณะกรรมการชุมชน 

โดยในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาฬสาหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาขึ้น พร้อมทั้งโครงการถวายเทียนพรรษาในพื้นที่เครือข่ายชุมชนรอบโรงกลั่นและพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่คู่ชุมชน ทางกลุ่มไทยออยล์จึงได้จัดมางานหล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีแล้ว เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีท้องถิ่น เพราะชุมชนถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป 

อีกทั้งการหล่อเทียนพรรษายังเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ที่จะยังคงอยู่ได้ด้วยความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบไป โดยได้รับเกียรติจาก พระครูอาทรพัฒนาภิรม เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา เจ้าอาวาสวัดมโนรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

ภายในงานนอกจากร่วมกันหล่อเทียนพรรษาแล้ว ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ของเยาวชนโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง และการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และปิดท้ายด้วยการหล่อเทียนพรรษา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค