สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดสัตว์ป่าและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม


วันนี้ (28 มิ.ย.61) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยนางสาวมาลิณี ดีพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา                เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน (Zoo Outreach Program)              ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล-ป.6)
ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 10 ฐานกิจกรรม  อาทิเช่น Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, สัตว์ป่าน่ารู้ อาทิ กิ้งก่าเครา งูหลามบอล เม่นแคระ งูคอร์น เป็นต้น Lucky Balls, ห้องครัวสัตว์ป่าฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็กๆ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็กๆ 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร             สู่ชุมชน หรือ Zoo Outreach Program เป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมด คือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค