สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยพร้อมเปิดตัวแอปพลิคชั่นเข้าถึงจุดติดตั้งถังดับเพลิง


ที่ห้องประชุมศูนย์เยาวชนสนาฟุตบอลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับชาวชุมชน และเยาวชน 

ด้วยในเขตเทศบาลตำบลบางพระตามชุมชนต่างๆ ยังมีความหนาแน่นของบ้านเรือน และบางพื้นที่เป็นที่รกร้างและมีวัสดุติดไฟได้ง่ายจึงต้องมีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง และ เพื่อให้ชาวชุมชนได้รับรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมี นายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่คือแอปพลิเคชั่นวิธีการเข้าถึงจุดติดตั้งถังดับเพลิง โดยว่าที่ร้อยตำรวจตรีเชิดชัย คงวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางพระ เปิดเผยว่า  ทางสำนักปลัดได้จัดทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมา โดยให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โค้ค ซึ่งในตัวแอปพลิเคชั่นจะระบุจุดที่ติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชนต่างๆ จำนวน 191 ถัง และเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ กูเกิ้ลแมฟ ก็จะทำให้สามารถหาจุดที่ติดตั้งถังดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการระงับเหตุเบื้องต้น หากเกิดอัคคีภัยขึ้น และเป้าหมายหลักคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านความปลอดภัย และจะทำให้เทศบาลตำบลบางพระเป็นเทศบาลต้นแบบของเมืองปลอดภัย รวมทั้งนวัตกรรมดังกล่าวยังได้ถูกส่งเข้าร่วมประกวดเกี่ยวกับนวัตกรรมขององค์ปกครองท้องถิ่น อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค