สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดโครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทางโรงเรียนได้จัดโครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกลุ่มผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน 3 กลุ่ม 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยด้วยการได้ปฏิบัติที่จำลองการเลือกตั้งมาจากของจริง โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 4 หน่วย พร้อมมีครูให้ความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของการเลือกตั้งประจำอยู่ทุกหน่วย ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค