สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ด้อยโอกาส


ที่  ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย  ได้จัดกิจกรรม เปิดรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ เนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจำปี 2561 เพื่อนำโลหิต และอวัยวะ ที่ได้ ส่งต่อมอบโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ และ ใช้ในการศึกษา และประโยชน์ทางการแพทย์ และงานพยาบาล ของสภากาชาดไทย ต่อไปในอนาคต หรือโอกาสที่จำเป็น โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางสภากาชาดไทย จัดขึ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 61 โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และ สมาชิกสภากาชาดไทย ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ที่มาร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต และอวัยวะ เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาการป่วย เป็นโรคติดต่อ โรคเรื้อรัง อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และต้องพักผ่อนและเตรียมร่างกายให้พร้อม 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริจาคโลหิตpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค