สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เริ่มแล้ว!! มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5


ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5 เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 

วันนี้ (2 พ.ค.61) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการให้ความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการ และให้ประชาชนในเขตนครแหลมฉบังได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมด้วย นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

สืบเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ กล่าวว่าในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ในการเตรียมงานในปีนี้จัดให้แก่ ผู้สูงวัย ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยสังคม และครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงวัย จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อให้นครแหลมฉบังเป็นมหานครแห่งสุขภาพ ในงานนี้จึงเน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการคัดกรองและกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาลรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ได้มีโรงพยาบาลชั้นนำมาออกบูธ พร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนฟรี ซึ่งงานจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม นี้  ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค