สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ. ร่วมกับสมาคมฯ และชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เซ็น MOU “โครงการรถบรรทุกสีขาว” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และเสริมสร้างมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


วันนี้ (30 เม.ย.61) ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมปลอดภัย “โครงการรถบรรทุกสีขาว” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ประกอบด้วย นายพชรพณธ์ ภาคภพ นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก, นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี และ นายนรา อยู่สุข ประธานชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดชลบุรี – แหลมฉบัง และภาคตะวันออก เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นท่าเรือแหลมฉบังพร้อมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันรณรงค์ ภายใต้ "โครงการรถบรรทุกสีขาว" ดังกล่าว
สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง, เพื่อรณรงค์ให้เกิดความเป็นระเบียบในการขนส่งสินค้า และดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง และร่วมกันเสริมสร้างมาตรฐานในการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้อำนวยสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในความร่วมมือครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ต้องมีแนวทางร่วมกัน คือ 1.ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะร่วมมือกันผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือฉบับนี้ 2.ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกับผู้เช้าร่วมโครงการฯ และ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะร่วมมือ สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
ด้านนางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี กล่าวว่า “โครงการรถบรรทุกสีขาว” ที่ทางท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการขึ้นมา ถือว่าเป็นโครงการที่ดี โดยพร้อมที่จะร่วมรณรงค์ และส่งเสริมให้เกิดการขับขี่ขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ใช่เกิดประโยชน์เฉพาะเขตท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะส่งผลไปยังพฤติกรรมผู้ขับขี่บนท้องถนนต่างๆ ด้วย โดยสมาคมฯ พร้อมจะร่วมผลักดันให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค