สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทน.แหลมฉบังเตรียมจัดงาน “มหกรรมสุขภาพ” ติดต่อกันเป็น ครั้งที่ 5


เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน จัดแถลงข่าว “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 2-4 พ.ค นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ภายใต้ธีม ผู้สูงอายุ
วันนี้ (25 เม.ย.61) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “มหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง” ครั้งที่ 5 โดยมีกลุ่มมหาพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ รวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ร่วมชี้แจง โดยมีประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่แหลมฉบัง ร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ปัจจุบันแหลมฉบังมีการพัฒนาอย่างมาก โครงการต่างๆ ลงมาในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ จึงได้จัดให้มี งานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มาเป็นอย่างดี ในการจัดงานสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยคอนเซปต์ของงานในปีนี้ คือมหกรรมสุขภาพผู้สูงวัย
เนื่องจากทุกวันนี้จำนวนผู้สูงอายุ ที่มีเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดชนิดปีต่อปี และจากข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว ในการจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นงานของผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีในเรื่องของ ผู้ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงวัย
นางจินดา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมเด่นเป็นไฮไลต์ที่จัดมาทุกปี และได้รับการยกย่องจากสังคมมาโดยตลอด ก็คือ บริการตรวจสุขภาพฟรีโดย 10 โรงพยาบาลชั้นนำ จากทางภาครัฐและเอกชน โดยในปีนี้ เน้นการตรวจประเมินโรคความเสี่ยงของผู้สูงวัยเช่นโรคกระดูก และข้อ ความดัน เบาหวาน พร้อมทั้งมีการเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยเป็นครั้งแรกของความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้มาร่วมงาน
“งานมหกรรมสุขภาพปีที่ผ่านมาๆ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีคนหลั่งไหลมาร่วมงานกว่า 4-5 พันคน ตลอด 3 วัน โดยในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานมากขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 พ.ค.61 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบัง และพันธมิตรได้ให้ความสำคัญและอยากให้มีการพัฒนาตนเองเป็นผู้สูงวัยที่เข็มแข็ง ดูและตนเอง และพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงวันไปด้วยกัน
ด้านนางสาวลลิต์ภัทร สีฆสมิทธิ ประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่าทางกลุ่มไทยออยล์ ใส่ใจสุขภาวชุมชนมาโดยตลอดโดยได้ร่วมมือกับเทศบาลและโรงพยาบาล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเรื่องผู้สูงอายุ จึงเลือกทำเรื่อง “โรคสมองเสื่อม” โดย ผศ.พญ. สิรินทร ฉันสิริกาญจน 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและผู้ป่วยระยะท้าย นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม มาให้ความรู้ โดยภายในบูธของไทยออยล์ ได้จัดนิทรรศการคัดกรองโดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพทางสมองอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค