สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


วันนี้ (11 เม.ย. 61) ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยก่อนเริ่มพิธีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้กล่าวอวยพรให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย จากนั้นคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปก่อนการรดน้ำดำหัวขอพรจาก รักษาการผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค