สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระร่วมกับชมรมหมากรุกไทย จัด การแข่งขันหมากรุกไทย ในงานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ


ที่บริเวณชายทะเลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากรุกไทย งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์ พร้อมมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ นาวาเอกพิเศษบุญแสง มาลามาศ รองประธานกรรมการหมากกระดานกีฬาไทยในระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับ ชมรมหมารุกไทยบางพระ จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 คน แบ่งเป็น ประเภทโอเพ่นทั่วไป ประชาชนท้องถิ่นบางพระ  เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี  เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย – หญิง ชิงถ้วยนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิ รู้จักวางแผน มีความอดทน อีกทั้งยังฝึกการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกัน และยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย  เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมสู่อนุชนรุ่นหลังสืบไปโดยการแข่งขันหมากรุกไทยรายการนี้ ได้บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันหมากรุกไทยของสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว