สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระ แห่องค์พญายม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ก่อนนำไปลอยทะเลเพื่อปล่อยทุกข์ปล่อยโศก


ที่บริเวณคอเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ ร่วมขบวนแห่องค์พญายม จากบริเวณคอเขาบางพระไปรอบตลาดบางพระ ก่อนนำไปลอยทะเลเพื่อปล่อยสิ่งชั่วร้าย ซึ่งในขบวนแห่นั้น มีชุมชนและหน่วยงานเอกชนต่างส่งรถแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้จำนวน 27 ขบวน

สำหรับประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระนั้น เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นแห่งเดียวในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบางพระว่าสามารถสะเดาะเคราะห์ และปล่อยสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ การแห่องค์พญายม ในวันสงกรานต์นั้นจากเป็นความเชื่อของชาวบางพระตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ซึ่งเดิมนั้นตำบลบางพระนั้น เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่เลียบชายฝั่งทะเล โดยมีชาวบ้านยืดอาชีพ ทำการประมงเป็นหลัก จนอยู่มาวันหนึ่ง ได้เกิด มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อหิวา ที่ทำให้ชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงต้องล้มป่วยและตายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลย แต่อยู่มาวันหนึ่ง ได้มีชาวบ้านเกิด นิมิต ว่าการที่จะลบล้างให้ชาวบ้านตำบลบางพระได้พ้นภัย จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ก็คือ การสร้างองค์พญายมผู้เป็นใหญ่ ขึ้นมาเพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ พร้อมทั้งนำเครื่องบวงสรวงมาเซ่นไหว้ แล้วแห่นำไปทั่วหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านทุกคน มารวมตัวกันที่บริเวณ กลางลานหมู่บ้าน เพื่อเป็นการทำพิธีขอขมาลาโทษ ต่อองค์พญายม ผู้เป็นใหญ่และทำการปล่อยองค์พญายมออกสู่ทะเล