สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน 2561 นั้น ได้ตั้งจุดรวมจำนวน 27 จุด จุดบริการประชาชน จำนวน 37 จุด และจุดบริการทางน้ำ จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 6,504 คน นอกจากนี้ยังมีจุดบริการของอาชีวะอาสา จำนวน 4 จุด เพื่อเป็นการดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน โดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกเยี่ยมจุดอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพาทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ้านบึง ส่วนนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
สำหรับการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตามมาตรการเน้นหนักในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561ทั้งในด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค