สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “63 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี”


ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “63 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจหาค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ความสมบูรณ์ของไต ตรวจหากรดยูริค ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพฟัน และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ