สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “63 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดี”


ที่อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “63 ชันษา เจ้าฟ้าสิรินธร ประชากรสุขภาพดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน การตรวจคัดกรองเบาหวาน การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจหาค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ความสมบูรณ์ของไต ตรวจหากรดยูริค ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพฟัน และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค