สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทีมฟุตบอลจาก 16 หน่วยงาน ร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 2


ที่ห้องประชุมกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาวาโทประยูร  อาษานอก ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 เป็นประธานในประชุม ชี้แจงกฎ กติกา และวัตถุประสงค์ในการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากทีมฟุตบอลทั้ง 16 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ซี่งการแข่งขันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรักและสามัคคีของหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ที่ต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์เชื่อโยงกัน เน้นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ได้ถือผลแพ้ ชนะเป็นสำคัญ โดยหลังการประชุมได้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน มีดังนี้ สายเอ ทีมเกษตรบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ ซีพีเอฟ และสรรพสามิต สายบี ทีมชลประทาน ไฟฟ้าศรีราชา ไทยออยล์ และสถานีตำรวจภูธรศรีราชา สายซี ทีมประปาศรีราชา ทีมกีฬาจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรแสนสุข และทีมกองพันต่อสูอากาศยานที่12 สายดี ทีมอำเภอศรีราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวมทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม  โดยจะทำการแข่งขันสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 และจะมีการแข่งขันเปิดสนามในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้ ณ สนามฟุตบอลกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลบางพระpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค