สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รพ.แหลมฉบัง ร่วมกับชุมชน เฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


รพ.แหลมฉบัง ร่วมกับ ชุมชนและเอกชน สร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น  หลังมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

วันนี้ (28 มี.ค.61) นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลแหลมฉบัง  โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่แหลมฉบัง ประชาชนในพื้นที่ พระสงฆ์ หน่วยงานราชการ ท่าเรือแหลมฉบัง  องค์กรเอกชน พร้อมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมประชุมและบรรยายในครั้งนี้ 

สาเหตุที่สร้างเครือข่ายฯดังกล่าวนั้น เนื่องด้วยเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่จากเขตอุตสาหกรรม ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีกิจกรรมการประกอบกิจการประเภทต่างๆ เช่น ท่าเรือน้ำลึก การขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง โรงกลั่นน้ำมัน ก๊าซ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์  สินค้าประเภทขึ้นรูปรถยนต์ ฯลฯ โดยโครงการต่างๆ แรงงานในสถานประกอบการ และประชาชนอาจสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว 

ดังนั้นโรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, เพื่อประสานงานในรูปเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ-เอกชน และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ หวังสร้างเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

ด้าน ดร.สมนึก จงมีวศิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบท่าเทียบเรือบริเวณอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ในอนาคตบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง จะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) โดยจะมีโครงการขนาดใหญ่และสถานประกอบการเกิดขึ้น เช่น การขยายท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 โครงการดิจิตอล พาร์ค อ่าวอุดม การขยายกำลังการผลิตโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ การขยายท่าเทียบเรือบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต ซึ่งอาจจะมีปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเครือข่ายฯดังกล่าว ต้องมาช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลปัญหา เพื่อให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นลดน้อยลงหรือหมดไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค