สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเร่งนายจ้างนำลูกจ้างมาจดทะเบียน หวั่นไม่ทันวันที่ 31 มี.ค.นี้


จังหวัดชลบุรี เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเร่งนายจ้างนำลูกจ้างมาจดทะเบียน หวั่นไม่ทันวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพราะ จ.ชลบุรี มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เกือบ 1.5 แสนคน
จากตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้จังหวัดชลบุรีจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (หยุดวันอาทิตย์) ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการรับปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค. 2561) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ที่ข้อขัดข้องในการรับรายงานตัวจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด เป็นต้น ณ ศาลาประชาคมแหลมฉบัง เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ หลังมีปัญหาและอุปสรรค ทำให้เกิดความล่าช้า หวั่นจะไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ วันที่ 31 มี.ค.นี้
โดยจากการร่วมประชุมหารือกันนั้นพบว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำงานในครั้งนี้ จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคเล็กน้อยในการรับและส่งต่อเอกสารไปตามจุด นอกจากนั้นมีการเพิ่มขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเดิมแรงงานต่างด้าวมีบัตรสีชมพูอยู่แล้ว แต่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้ตรงกับพาสปอร์ตและวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความละเอียดในการตรวจสอบ จึงทำให้เกิดความล่าช้า
โดยที่สำคัญ จังหวัดชลบุรีมีแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ที่จะเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น 144,924 คน เป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ แต่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้จำนวน 2,000 คนต่อวัน ซึ่งตามรูปแบบดังกล่าวอาจจะไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงต้องร่วมประชุมหารือกันเพื่อปรับรูปแบบเพื่อให้ทันเวลา
สำหรับรูปแบบที่ต้องรีบดำเนินการ คือ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก 11 อำเภอ มารับจดทะเบียน ขยายพื้นที่บริเวณรองรับแรงงานต่างด้าวให้กว้างขึ้น และอยากเร่งให้นายจ้างนำลูกจ้างมาจดทะเบียนให้เร็วขึ้น ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าว เพื่อให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดไว้

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค