สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ จัดกิจกรรม Kick-off เปิดห้องสมุดสร้างสรรค์วันแรก หลังจากหยุด ปิดปรับปรุงไปกว่า 3 เดือน


นายสาวิตร จิตรประวัติ ผู้จัดการแผนกบริหารงานชุมชน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตลอดเวลาการทำธุรกิจของ กลุ่มไทยออยล์ มุ่งเน้นความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนรอบโรงกลั่นควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งทำความเข้าใจ ให้การสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนรอบโรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เปรียบเสมือนชุมชน-โรงกลั่น เป็นครอบครัวเดียวกัน
โดยมี ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน เป็นศูนย์กลางการบูรณาการชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์กับชุมชนรอบโรงกลั่นในการช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างกระบวนการคิด ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้ชุมชนรอบโรงกลั่นมีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริง
และอีกโครงการหนึ่งที่ทางกลุ่มไทยออยล์ให้ความสำคัญไม่แพ้ กันคือ ด้านการศึกษาเรียนรู้ คือจัดทำ ห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดซึ่งกลุ่มไทยออยล์ร่วมกับ TK PARK จัดทำโครงการยืมหนังสือหมุนเวียน รวมถึงสื่อเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาความรู้ต่อยอดด้วยตนเอง โดยเริ่มทำมาตั้งปี 2553 ปัจจุบันหนังสอบ่างส่วนชำรุดเสียหาย ทั้งตัวหนังสือและ อุปกรณ์ต่างๆ ทางศูนย์การเรียนรู้ ฯ จึงได้ปิดห้องสมุดดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงบางส่วนที่เสียหายและพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยมากยิ่ง และในวันนี้ (24 ก.พ.) ได้มีการเปิดใช้เป็นวันแรกหลังจากปิดปรับปรุงไปเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กรอบโรงกลั่นได้ รู้จักการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง กฎระเบียบการยืม การคืนถูกต้อง โดยผ่านกิจกรรมสันทนา พร้อมทั้งรับสมัคร รับสมัครบรรณารักษ์ตัวน้อย อีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค