สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560


ที่หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมสถาบันวิศวกรฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย ศิษย์เก่า ACS รุ่น 3821 เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สะสมมา อันจะส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม พร้อมเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอีกด้วย โดยประกาศเกียรติคุณจำแนกประเภทออกดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ด้านผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์ และครูที่ทำผลงานครูดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา ซึ่งมีครูและนักเรียนรับเกียรติบัตร 343 คน รับโล่เกียรติยศครูและนักเรียน จำนวน 33 คน และเสื้อสามารถนักเรียน จำนวน 5 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค