สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อ.ศรีราชา ร่วมกับ รพ.สมเด็จฯ เตรียมจัดงาน ”แสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์“ เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150 ปี


อ.ศรีราชา ร่วมกับ รพ.สมเด็จฯ เตรียมจัดงาน ”แสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์“ เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150 ปี โดยจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม คาดว่าจะมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก 

วันนี้ (26 ก.พ.61) นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ”แสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์“ The Light of Faith ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอศรีราชา เพื่อเป็นการหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150 ปี โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม 

โดยอำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่รักษาดูแลประชาชนมาเป็นเวลาช้านาน มีสถานที่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150 ปี ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ยังขาดเงินเพื่อสนับสนุนในการก่อสร้างอีก 2,000 ล้านบาท ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงมีการจัดงานเพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารดังกล่าว 

ด้าน ดร.ตฤณ ธนเจริญไผท ประธานฝ่ายสถานที่จัดงาน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยรูปแบบเป็น กาลาดินเนอร์ ซึ่งมีเวทีในการเดินแบบ, มีฟลอร์ลีลาศ, มีการจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน จำนวน 100 โต๊ะ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และจะมีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทอย่างแน่นอน 

นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์พสุเสถียร ที่ปรึกษาด้านบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จฯ มีผู้ป่วยเดินทางมารักษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งล่าสุดมีประมาณ 3,000 คนต่อวัน ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ดังนั้นได้มีโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ขนาด 26 ชั้น พื้นที่ประมาณ 158,426 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 แล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 5,400,000,000 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารดังกล่าว และเมื่ออาคารดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้ป่วยวันละ 5-8,000 คนต่อวัน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค