สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินรอบสุดท้ายในการร่วม Thailand Energy Awards 2018 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 3  ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี  คณะกรรมการ Thailand Energy Awards  2018  นำโดยรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์วิทยา  ยงเจริญ  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลของอาคารและตอบข้อซักถาม โดยมีนายแพทย์ธเนศ    จัดวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   ได้จัดการประกวด Thailand Energy Awards 2018 และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้เข้าร่วมประกวดในด้านดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ซึ่งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานของโรงพยาบาล ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประกวด TEA  (Thailand Energy Awards) 2018  นั้น  โรงพยาบาลได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รวบรวมผลงานเขียนเล่มประกวด และเป็นผู้ส่งเอกสารให้กับโรงพยาบาลนั้น ซึ่งในขณะนี้ทางคณะกรรมการ TEA (Thailand Energy Awards) 2018  ได้เข้ามาประเมินรอบสุดท้าย ทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่การทำงานจริงหน่วยอาทิ งานซ่อมบำรุง หน่วยไอซียู  ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู หน่วยรับบริจาคโลหิต และฝ่ายโภชนาการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ บันทึกลงเป็นผลของการประเมินต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค