สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดบริการประปาบ่อวิน เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำ พร้อมรองรับกับการเติบโตพัฒนาพื้นที่ตามนโยบาย EEC. ของภาครัฐ


วันนี้ (21 ธ.ค. 60) ที่บริเวณสถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด กิจการประปาบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในครั้งนี้ 

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู กล่าวว่า  ขณะนี้สถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 117 ล้านบาท พร้อมให้บริการได้เต็มกำลังการผลิต 31,200 ลบ.ม./วัน รองรับผู้ใช้น้ำในปัจจุบันที่มีเกือบ 20,000 ครัวเรือน และโรงกรองน้ำแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับการใช้น้ำของประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ครัวเรือน 

สำหรับสถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด กิจการประปาบ่อวิน ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา และมีการวางท่อประปาขยายเขตเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ เนินตอง, มาบปู, ยางเอน และบ่อวิน พร้อมเริ่มการส่งจ่ายน้ำในเฟสแรกตั้งแต่เดือนเมษายน และส่งจ่ายน้ำได้เต็มระบบตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยสามารถให้บริการได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาใด ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำอย่างยิ่ง 

นายเชิดชาย กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทยูยู จะเดินหน้าผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมกับรักษาเสถียรภาพการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา รวมถึงมีแผนลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำได้เพียงพอต่อการเติบโตของชุมชนในเขตพื้นที่บ่อวิน ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล  ซึ่งปัจจุบันบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาด ใช้พื้นที่ให้การก่อสร้างเพียง 50% เท่านั้น เพื่อรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคต 

นอกจากนั้นบริษัท ยูยู ให้ความสำคัญต่อคุณภาพน้ำประปาที่มีมาตรฐาน โดยนำนวัตกรรมการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณน้ำเหลือทิ้งจากระบบเป็นศูนย์ (Zero Discharge) การสร้างหลังคาคลุมระบบผลิตเพื่อลดสาหร่าย (Algae Boom) ซึ่งช่วยลดปัญหาการอุดตันในถังตกตะกอน รวมถึงลดอุณหภูมิจากแสงแดดที่ทำให้เกิดความร้อนสะสมที่ก้นถัง เพิ่มประสิทธิภาพการไหลระหว่างการกรอง ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำประปาไหลแรงและคุณภาพดีขึ้น 

นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน กล่าวว่า สถานีผลิตน้ำประปาเขาหินลาดแห่งนี้ จะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่บ่อวินเป็นอย่างมาก  เพราะที่ผ่านมามีปัญหาน้ำในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อมีสถานีแห่งนี้เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่บ่อวินมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลเบาและขาดแคลนน้ำ นอกจากนั้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ในอนาคตด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค