สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


ที่ด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พันตำรวจเอกเรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับการสภานีตำรวจภูธรศรีราชา พันตำรวจตรีวิศวะ  เสน่หา สารวัตรจราจร  นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรศรีราชา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจาจรติดขัดที่บริเวณถนนด้านหน้าโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งในช่วงเช้าและเย็นจะมีการจราจรติดขัดมาก เหตุมาจากถนนที่คับแคบ และมีทั้งผู้สัญจรเป็นทางผ่านและผู้ที่เดินทางมาใช้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่ยังได้มีการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกับศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อม คณะผู้บริหาร โดยหลังการประชุม พันตำรวจเอกเรืองศักดิ์ บัวแดง ได้กล่าวว่า ในที่ประชุมได้สรุปแนวทางในเบื้องต้นว่า จะย้ายจุดจอดรถสองแถวให้ขยับเข้าไปในพื้นที่ว่าของโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางสัญจรบนผิวการจราจร ซึ่งทางโรงพยาบาลก็เห็นด้วยและให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้การแก้ไขปัญหาจราจรต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่าย เรื่มจากผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมีวินัยจราจรและจิตสำนึกต่อส่วนรวมเป็นหลักก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ส่วนเรื่องการกวดขันวินัยทางการจราจรหรือการใช้กฎหมายที่เข้มงวดมาแก้ไขนั้นเป็นเรื่องที่รองลงมา โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังคิวรถสองแถวและจะเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจราจรให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค