สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ปลอม จำนวนกว่า 36 ล้านมวน มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท เพื่อความผิดฐานสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ


วันนี้ (16 พ.ย.60) ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ปลอม จำนวน 36,120,000 มวน รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
โดยบุหรี่ที่จับกุมในครั้งนี้ เป็นสินค้านำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนำของเข้าเก็บในเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา เพื่อรอการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย จากการประสานงานไปยังศุลกากรประเทศมาเลเซีย ไม่พบข้อมูลการนำเข้าบุหรี่จากประเทศไทยผ่านชายแดนแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าบุหรี่บางส่วน ได้ลักลอบนำเข้าประเทศมาเลเซีย และบางส่วนลักลอบนำกลับมาจำหน่ายในประเทศไทย
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้ตรวจพบว่าสินค้าบุหรี่ที่จับกุมทั้งหมดมีการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำผ่านตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อห้าม ข้อกำกัด ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
นายกุลิศ กล่าวต่อไปว่า ด้วยกระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมศุลกากรดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุน อันมีผลต่อการปรับสถานะไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List - PWL) โดยได้สั่งการให้นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการวางแผนการจับกุม
จากการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วย PCU (PORT CONTROL UNIT) ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง หน่วย CCU (CONTAINER CONTROL UNIT) ของศุลกากรประเทศเวียดนาม หน่วย CCU (CONTAINER CONTROL UNIT) ของศุลกากรประเทศมาเลเซีย และหน่วยงานกิจการพรมแดนของประเทศอังกฤษ (UK BORDER FORCE) พบว่ามีการนำเข้าสินค้าประเภทบุหรี่ที่ไม่สามารถพิสูจน์แหล่งผลิตได้ว่าผลิตในประเทศใดและผลิตโดยบริษัทอะไร อันอาจไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนอาจมีการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนำของเข้าเก็บในเขตประกอบการเสรีตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 เพื่อรอการส่งออกและลักลอบนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย จึงได้แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร พิจารณาดำเนินการตรวจสอบจับกุม
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้ สามารถตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งสิ้นจำนวน 5 ตู้ มีบุหรี่ปลอม จำนวนกว่า 36 ล้านมวน มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านเบื้องต้นถูกดำเนินคดี ความผิดฐานสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยง ข้อห้าม ข้อกำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบกับมาตรา 16, 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) 2482 มาตรา 108-110 (1) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 31 อนุ 1, อนุ 4 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ห้ามนำของที่มีการแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ พุทธศักราช 2481 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค