สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมฉบัง ลงนาม MOU กับ เขตยอนซู เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หวัง แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดี


เมื่อเวลา11.00น.(18ต.ค.60)  ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กับ เขตยอนซู เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และ นายลี แจ โฮ นายกเทศมนตรีเขตยอนซู เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง และคณะผู้บริหาร เขตยอนซู เมืองอินชอน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองเมือง 

สำหรับรายละเอียดใน บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนคงามสัมพันธ์อันดี ประกอบด้วย 1.ทั้งสองเมืองตกลงจะผลักดันพัฒนาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 2.ทั้งสองเมืองตกลงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการความสนใจและการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ตลอดจนพยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 3.ทั้งสองเมืองตกลงจะอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างเต็มที่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกระหว่างการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง  และสำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค