สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโครงการหนึ่งหยดโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ที่หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  สโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการหนึ่งหยดโลหิต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมจิตรำลึก สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทย และจัดหาโลหิต    เพื่อนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิต    อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิตจาก  ผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก