สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดนิทรรศการน้อม
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดชลบุรี ณ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้กำหนดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ 

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะคณะทำงานจัดนิทรรศการ เนื่องในพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุดของปวงชนชาวไทยและเพื่อเผยแพร่แนวคิดและคำสอนของพระองค์ ให้เป็นที่รับรู้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ และเข้าชมพระเมรุมาศจำลอง โดยภายในนิทรรศการจะประกอบด้วยการแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ การเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และป่าชายเลน พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ นิทรรศการกลางแจ้งเรื่องฝนหลวง และพระอัจฉริยภาพด้านการทรงเรือไปอีกด้วย 

สำหรับกิจกรรมนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนิทรรศการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา หอสมุดแห่งชาติชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โครงการชลประทาน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 (ศรีราชา) สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเข้าซีโอน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก 

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จขึ้งครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุของประชาชนชาวไทยและความเจริญของประเทศชาติสมดังพระราชปณิธานที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนขาวสยาม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่คำสอนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค