สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัดศรีมหาราชาจัดบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร


ที่พระอุโบสถวัดเศรีมหาราชา ได้มีพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 108 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความอาลัย รวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด             พระชนม์ชีพ โดยมี พระครูปริยัติวราทร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา เจ้าคณะอำเภอบางละมุงธรรมยุตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรพชา พร้อมกล่าวให้โอวาทกล่าวแก่ผู้เข้าบรรพชาเป็นสาเณร ในครั้งนี้