สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิวิมล (เอนกานิสฺสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมอุปสมบทจำนวน 102 คน เป็นเวลา 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เรื่องการบวชนั้น เป็นเรืองสำคัญ ในสมัยก่อนเราใช้คำว่าบวชเรียน หมายความว่า บวชแล้วต้องเรียน การบวชเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ใครจะลาสิกขาไป หากได้รับการบวชเรียนอบรมสั่งสอนถือว่าเป็นคนดี และเรียกว่าบัณฑิต หรือทิด ที่เรียกกันนั่นเอง แต่สิ่งทีได้ในระหว่างการบวช ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คนดิบกลายเป็นคนสุข ทำให้คนที่เป็นคนสุขได้กลายเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดสามารถครองเรือนได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ของการศึกษาในการบวช 

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งที่ดี ก็ไม่ควรที่จะละทิ้งสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บุคคลใดก็ตามถ้ามีธรรมมารักษาใจ เอาธรรมมารักษาใจ จะเย็นสนิทตลอดกาล ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์จึงเป็นสิ่งที่ดี คนใดถ้าไม่มีธรรมะประจำจิตประจำใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมมีความเดือดร้อน ถ้ามีธรรมะของพระพุทธองค์มีวินัยรักษาจิตใจแล้วย่อมเกิดความเจริญงอดงามเกิดขึ้นกับคัวแน่นอน คนที่จะหลุดพ้นจากความวุ่นวายนั้นจะต้องทำใจให้สะอาดสว่างและสงบ เมือได้ 3 ประการแล้วถือว่าเป็นเบื้องต้น ของการปฏิบัติธรรม แล้ท่านไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญรวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยให้มีความรู้มีความเข้าใจ และช่วยสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้มั่งคงยั่งยืนยาวนานสืบต่อไป 

จากนั้นในเวลา 15.00 น.เป็นการเทศน์สอนนาค โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิวิมล (เอนกานิสฺสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์  ได้แสดงธรรมเทศนา หลักจากแสดงธรรมเทศนาแล้ว ผู้รับการอุปสมบท ประกอบพิธีขอขมากรรมต่อประธานพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นมอบผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร และให้กับนาถ และทั้งหมดขอขมากรรมบิดา มารดา และผู้มีอุปการคุณอีกด้วย