สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมประมงขอความร่วมมือเร่งปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงจรินทร์


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดชลบุรี พร้อมนางสาวนิศานาถ  ต้นไทย นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้ชี้แจงเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงจรินทร์ โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง เข้ารับฟัง สืบเนื่องจากที่ผ่านมาทางกรมประมงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงจรินทร์ และพบจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลายแห่ง อาทิ ต้องมีอ่างล้างมือแบบไม่สัมผัส และสบู่ล้างมือบริเวณท่าเทียบเรือ ต้องมีหลังคาคลุมบริเวณคัดแยกสัตว์น้ำ น้ำแข็งที่ใช้แช่ต้องมีความสะอาดได้รับอย. รวมถึงต้องไม่มีร้านจำหน่ายอาหารและตั๋วเรือข้ามเกาะสีชัง โดยในเบื้องต้นทางนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาจะเข้าทำการแก้ไขในบางจุดเช่น อ่างล้างมือ พื้นที่ชำรุดเป็นหลุดมีน้ำขัง แต่ในส่วนอื่นๆ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการประมง คือจะมีการคัดแยกสัตว์น้ำในเรือจนเสร็จสิ้นพร้อมส่ง ไม่นำมาคัดแยกบนท่านเพราะไม่สามารถสร้างหลังคาคลุมได้ส่วนสัตว์น้ำของเรือใหญ่ที่มีจำนวนมากต้องมีโต๊ะคัดแยกและมีเต๊นท์หรือร่มกางให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ส่วนเรื่องจุดขายอาหารและขายตั๋วเรือคงต้องรอให้สะพานท่าเทียบเรือเกาะลอยเสร็จเสียก่อนจึงจะมีการย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการก็ยินดีทำตามข้อตกลงดังกล่าว ด้านกรมประมง ได้กล่าวว่า ในข้อสรุปการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว ต้องให้ทางเทศบาลได้ส่งรายงานแผนการแก้ไขปรับปรุงและความคืบหน้า ระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จเข้ากรมประมงภายใน 7 วัน หลังจากวันนี้ เพื่อให้ทางกรมรับทราบว่ามีแผนการดำเนินการแก้ไขจริง ซึ่งจะได้ผ่อนผันระยะเวลาตรวจมาตรฐานออกไป เพราะหากไม่มีการดำเนินการแก้ไข ทางกรมประมงก็จะไม่รับจดทะเบียนการเป็นท่าเทียบเรือประมงต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค