สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กฟภ. นำทัพผู้ประกอบการด้านแสงสว่างบุกภาคตะวันออกขานรับ EEC


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล เป็นประธานเปิดงานเสวนา “Smart City. Safe City. เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิ เอ็กซ์ซิบิส เดินสายจัดโรดโชว์เสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ “Smart City. Safe City. เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” ที่จังหวัดชลบุรี ขานรับ EEC หรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่ออัพเดทเทรนเทคโนโลยีและโซลูชั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ พร้อมยกทัพเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ร่วมออกบูธอย่างคับคั่ง 

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้กำหนดแนวนโยบาย PEA 4.0 ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ The Electric Utility of the Future ที่มีความมั่นคง ได้มาตรฐาน มีความทันสมัย และความยั่งยืน โดยศักยภาพดังกล่าวจะนำไปสู่การก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคของ Thailand 4.0  และด้วยวิสัยทัศน์ของ PEA เราได้วางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี รองรับนวัตกรรมอัจฉริยะต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเชื่อว่าจะเป็นรากฐานที่ดีที่จะนำไปสู่เมืองอัจฉริยะในที่สุด อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ Smart Grid ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสาร และการจัดทำโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ หรือ Smart Meter ซึ่งจะช่วยให้การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

สำหรับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (PEA) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเข้ามาให้การสนับสนุนการจัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับการจัดงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมุ่งหวังให้การจัดงานดังกล่าว เป็นเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จะได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเฟ้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทย ให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับนานาประเทศ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย 

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานประธานเปิดงาน กล่าวว่า ชลบุรีในหนึ่งในสามจังหวัด ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กระทรวงดีอี) ดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เช่นเดียวกับ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองดิจิทัล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด ซึ่งการดำเนินงานจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงการและแผนนโยบายทางเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการเลือกจังหวัดชลบุรี เป็นเวทีในการจัดเสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ “Smart City. Safe City. เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย และเมืองที่มีการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป 

สำหรับไฮไลท์สำคัญภายในงานปีนี้ ได้แก่ “Smart City. Safe City. Landmark” ซึ่งเป็นโซนจำลองเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสัมผัสเมืองอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองSmart Street Lighting, Smart Home, Smart Retail, Smart City Surveillance และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้แนวคิดไฟฟ้าแสงสว่าง โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองและแพลตฟอร์มสำหรับ IoT” และการประชุม 4 ฟอรั่มใหญ่ จากวิทยากรชั้นนำผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ ที่จะร่วมให้ความรู้และอัพเดทเทรนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง รวมไปถึงกรณีศึกษาจากโครงการขนาดใหญ่ ทั้งยังเปิดอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้างานฟรี!ได้ที่ www.thailandlightingfair.com หรือบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด โทรศัพท์ 02-664-6499 ต่อ 200 โทรสาร 02-664-6477  หรือที่อีเมล info@thailandlightingfair.com


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค