สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท. โชว์กระบวนการบรรจุก๊าซและความปลอดภัยคลังก๊าซโรงโป๊ะ


ปตท.นำสื่อมวลชนเข้าชมกระบวนการบรรจุก๊าซและความปลอดภัยในคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบคลังก๊าซ
วันนี้ (26 ก.ย.60) นายธีรยุทธ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เปิดสำนักงานต้อนรับคณะสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบรรจุก๊าซ LPG และความปลอดภัยในการบรรจุก๊าซ ก่อนที่จะนำส่งไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกระบวนการทำงานของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายธีรยุทธ เปิดเผยว่า คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาตลาดแอลพีจี เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528 บนพื้นที่ 128 ไร่ โดยรับก๊าซแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง และคลังก๊าซเขาบ่อยา จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบท่อส่งก๊าซใต้ดิน ปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บสำรองในถัง จำนวน 4 ถัง ขนาดความจุ 1,000 ตัน 3 ถัง และขนาด 3,000 ตัน 1 ถัง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของ ปตท.ตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะได้อย่างเต็มที่
สำหรับคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ได้รับการรับรองโดยสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานอีกด้วยpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค