สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ประชาชนแห่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันแรกแน่นธนาคาร


ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีประชาชนจำนวนมากมารอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรก ตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิด สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีสิทธิได้รับบัตร สามารถไปรับบัตรได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมี 2 หมวด ได้แก่ หมวดการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย  วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท จะได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน และ หมวดวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และหมวดการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งประกอบด้วย วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน  วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ  วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Call Center ของบัตรฯ ได้ที่ 02-109-2345 จำนวน 150 คู่สาย วันจันทร์ วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค