สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชาร่วมประชุมปรึกษาหารือครั้งที่ 6 ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยก่อนการประชุม ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ร้อยตำรวจโทชัชพิมุข  พงษ์พจน์พิพัฒน์ ร้อยตำรวจโทเสรี ประไพ ร้อยตำรวจโทวันชาติ ทุมมา ร้อยตำรวจโทสุผล ปิยะพิสุทธิ์  และร้อยตำรวจโทบุรีชัย เกียรติกุล ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้รับราชการมาจนถึงวันนี้ จากนั้นประธาน และพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์   บัวแดง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ก็ได้กล่าวอวยพรให้ทั้ง 5 ท่านได้มีความสุขกับชีวิตหลักเกษียณตลอดไป จากนั้นในที่ประชุมได้กล่าวถึงการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอาสา ซึ่งจะต้องอยู่ในระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยหากอยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะส่งผลดีทั้งในการช่วยเหลือแบ่งเบากิจการของตำรวจและเป็นประโยชน์กับประชาชน แต่หากมีการออกนอกลู่นอกทางก็จะต้องมีการกำชับสั่งการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเด็ดขาด เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลเสียมากว่าผลดีแน่นอนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค