สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

หลายหน่วยงานร่วมปลุกกระแสอนุรักษ์ป่าในวันครบรอบ 27 ปี การจากไปของสืบ นาคะเสถียร


นายสุทธิชาติ  ระเบียบ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ กล่าวว่า อยากให้วันครบรอบ 27 ปี ในการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ได้เป็นสิ่งกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของทุกคน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน เราต้องมีการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อย่างจริงจัง ส่วนนายจำลอง วรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ หัวหน้าสืบ เมื่อครั้งมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี 2524-2526 กล่าวว่าหัวหน้าสืบ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น จริงจังในการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งงานวิจัยและงานภาคสนาม และถึงแม้หัวหน้าสืบ จะจากไปนานแล้วก็อยากให้กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ยังคงอยู่ต่อไป เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไปยังชนรุ่นหลังต่อไป โดย สืบ นาคะเสถียร เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยประวัติการทำงานที่จังหวัดชลบุรี เมื่อสำเร็จปริญญาโท สืบเข้ารับราชการเป็นพนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ งานแรกของสืบคือการประจำอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี  และเมื่อปี พ.ศ. 2524 มารับตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ มีส่วนร่วมฝึกอบรมพนักงานพิทักษ์ป่าหลายรุ่น จนถึงปี พ.ศ. 2526 สืบขอย้ายไปเป็นนักวิชาการประจำกองอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อทำหน้าที่วิจัยสัตว์ป่าเพียงอย่างเดียวpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค