สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบต.บ่อวินวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หวั่นเกิดโรคมือ เท้า ปากเปื่อยระบาดหลังจากมีโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรคนี้แล้ว


ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตรวจสอบเด็กภายในศูนย์เด็กเล็กบ้านเขาหิน หลังจากได้ทราบว่ามีโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อวินได้เกิดเป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยแล้ว  ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.บ่อวิน) เป็นห่วงเด็กเล็กที่มาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ในเรื่องโรคมือ เท้า ปากเปื่อย ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จะมีความเสี่ยงที่สุด จึงได้สั่งการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงตรวจสอบเด็กที่มีอยู่กว่า300คนว่ามีอาการน่าเป็นห่วงหรือไม่หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียน พักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ได้วางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์ทั้งหมดในช่วงนี้ โดยได้สั่งการให้ครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กเล็กในระดับอนุบาล 1-3 ทำความสะอาดห้องเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมถึงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นทุกวัน และสอนให้เด็กล้างมือด้วยน้ำ-สบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเล่นเครื่องเล่นกันในเวลาพักกลางวัน รวมถึงตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคสะสมในเล็บ หลีกเลี่ยงให้เด็กใช้สิ่งของร่วมกัน อย่างแก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ได้จัดให้มีอ่างล้างมือ และส้วมที่ถูกสุขลักษณะอนามัยไว้ให้เด็กได้ใช้ ก่อนที่จะรับประทานอาหาร หรือเลิกจากการเล่นเครื่องก็จะให้เด็กล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปากเปื่อยทุกครั้ง    พร้อมกับกำชับครูพี่เลี้ยงว่า ถ้าเด็กในศูนย์เกิดมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปากเปื่อยให้รีบรายงานทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินทราบโดยเร่งด่วน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ก่อนที่จะมีการสูญเสียเกิดขึ้น 

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง จากเชื้อไวรัสที่ติดมากับมือ การใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีไข้ ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ ที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มพองในปาก จะอักเสบ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ มักพบที่เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม ทำให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ โดยทั่วไปจะหายเองภายใน 7-10 วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ แขนขาอ่อนแรง กินอาหารหรือนมไม่ได้ ขอให้พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีสำหรับข้อแนะนำของผู้ปกครองที่จะป้องกันไม่ให้ลูกเป็นโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ ไม่ควรพาเด็กเล็กไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมและหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาชาแก้เจ็บแผลในปาก ผู้ดูแลควรเช็ดตัวให้เด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้นอนพักผ่อนมากๆ รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำ นม และน้ำผลไม้เย็นๆ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปาก

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค