สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีราชาจัด โครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา


ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพแก่ประเทศ ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด พิษภัยต่างๆ ของยาเสพติด โดยใช้หลักสูตรค่ายคุณธรรม จากโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีจุดมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีการสอดแทรกธรรมะในรูปแบบกิจกรรม ต่างๆ ประกอบกับเกมที่สอดแทรกคุณธรรม หลักธรรมที่ผสมทั้งศาสตร์และสิลป์ ง่ายแก่การนำไปปฏิบัติโดยมี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา โรงพยาบาลแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรศรีราชา วัดพระประทานพร สนับสนุนวิทยากร และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนศรีราชาที่ 2 ชมรมราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ เป็นครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกค่าย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 320 คน