สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นครแหลมาฉบังจัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ที่ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของ ยาเสพติดอันจะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน และสถานศึกษาให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง สามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเพื่อลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวาล  มะโนวัฒนา วิทยากรจากบริษัท AROM-D TRAINER GROUP และทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๕๐ คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค