สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดมลภาวะ และขยะพิษ


นายชรัช สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะเริ่มขอรับบริจาค โทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือชำรุด ทุกประเภท จากประชาชน ตามท้องถิ่น นำไปรีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดมลภาวะ ขยะพิษ เนื่องจากปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์ กำลังเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มรุนแรงขึ้นและถูกกองทิ้งสะสมอยู่ ตามชุมชน และกองขยะทั่วไป โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ รอการกำจัดในประเทศไทยตกค้าง มากกว่า หนึ่งพันตันและรายได้จากการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเก่า ทั้งหมด จะส่งมอบให้กับภาครัฐ ที่มีความต้องการ ไปมอบต่อให้องค์กร การกุศล ต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และ ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ลดปริมาณลง ผู้ที่สนใจ สามารถนำโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ธันวาคม 2560
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค