สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ศูนย์ดำรงธรรมชลบุรี เชิญกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนินจา มาเจรจาเพื่อหาข้อยุติ


วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายศิรัษฏ์ ประสพเนตร นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยนายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ร.อ.เฉลิมชัย ไกรวิชา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ชบ. เจ้าหน้าที่ทหารจากมลฑณทหารบกที่ 14 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสม็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ได้เชิญกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดนินจา และกลุ่มผู้ประกอบกิจการเจ้าของตลาด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา 

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ ได้มีข้อมติในประชุม 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจัดตั้งผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม และล่ารายชื่อของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าว่ามีจำนวนเท่าไร ส่วนเรื่องที่สองให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปเจรจากับเจ้าของบ้านบริเวณดังกล่าวว่า ยินยอมให้ขายของบริเวณหน้าบ้านโดยทางศูนย์ดำรงธรรมได้ทำหนังสือ เพื่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเซ็นชื่อเพื่อยินยอมให้ขายบริเวณหน้าบ้านได้ และเรื่องสุดท้ายกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเสนอแนะ เพื่อให้ภาครัฐดำเนินการต่อไป 

หลังการประชุมนายธรินทร์ นวลฉวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ได้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าทราบว่า ขอให้นำรายชื่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า พร้อมการจัดตั้งแทนของกลุ่มพ่อค้าแม่ และหนังสือยินยอมเจ้าของบ้านที่ให้ดำเนินการขายบริเวณหน้าบ้านได้ มาส่งที่ศูนย์ดำรงธรรม อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น1 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค