สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมสรรพสามิต จัดสัมมนาให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี-ระยอง หลังเตรียมประกาศใช้ พ.ร.บ.การปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส โดยผู้ที่เสียภาษีถูกต้องไม่ต้องหวั่นวิตก


วันนี้ (24 ส.ค.60) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดสัมมนาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ (พ.ร.บ.) ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกำลังจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 กันยายน 2560 นี้ 

สำหรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล ลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ และทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตได้กำหนดใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตทั้งหมดในฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความรัดกุม 

นายสมเดช กล่าวว่า สำหรับสาระที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ คือ สามารถประเมินภาษีได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เช่น สุรา, ยาสูบและไพ่ นั้น ยังถูกควบคุมและเก็บภาษี ส่วน รถยนต์, น้ำมัน, เครื่องดื่ม ฯลฯ จะเก็บภาษีอย่างเดียว แต่ที่สำคัญฐานของภาษีจะเปลี่ยนไปซึ่งเดิมจัดเก็บที่ปริมาณ แต่หลังจากนี้สินค้าบางส่วนที่มีมูลค่า จะถูกจัดเก็บร้อยละเท่าไรของสินค้าราคาหน้าโรงงงาน หรือสินค้านำเข้า เช่นรถจักรยานยนต์ เดิมร้อยละเท่าไรของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ฉบับใหม่ เก็บภาษีร้อยละเท่าไรของราคาขายปลีกที่หน้าร้าน 

สำหรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่นั้น ผู้ประกอบการหรือประชาชน จะต้องเข้ามาศึกษาระบบการจัดเก็บภาษีใหม่และต้องทำความเข้าใจ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คือ ฐานภาษี จากราคาหน้าโรงงาน, หรือขายปลีกแนะนำ เพราะหลังจากนี้ เมื่อประชาชนมีการซื้อสินค้าแล้ว จะรู้ว่าต้องเสียภาษีเท่าไร 

นายสมเดช กล่าวต่อไปว่า การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ ทางกรมสรรพสามิตไม่ต้องการรายได้เพิ่มขึ้นจาก แต่จะทำให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าว รัดกุมไม่รั่วไหลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหากสินค้าใดเสียภาษีครบถ้วนจะไม่กระทบ แต่ถ้าภาษีใดที่เคยรั่วไหลมาในอดีตจะได้รับผลกระทบแน่นอน
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของสรรพสามิต ภาค 2 คือ จังหวัดชลบุรี-ระยอง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการน้ำมัน, เครื่องดื่ม และรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามารับฟังการสัมมนาดังกล่าวจะเข้าใจระบบของกรมสรรพสามิตเบื้องต้น 

นางชนานันต์ วันแอเลาะ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 2 กล่าวว่าวันนี้ได้เชิญภาคเอกชน กว่า 700 ราย ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมารับฟังในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อผู้ประกอบการและประชาชน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคา โดยจากภาษีหน้าโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นภาษีขายปลีกหน้าร้าน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค