สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2560


ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา นักเรียน จากหลายโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ ในหัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัว พร้อมชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษา รวมกว่า 23,000 บาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประถมปลาย ป.4-ป.6 และ มัธยมต้น ม.1 – ม.3
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค