สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  นายแพทย์นิพนธ์  อุปมานรเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำอาศิรวาท ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อร่วมน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  หรือวันแม่แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนม์มายุ 85 พรรษา ที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีการจัดกิจกรรมวันแม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สตรีทุกคนเห็นความสำคัญในการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี


โดยภายในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นที่ให้ลูกทานนมตนเองจนครบ 6 เดือน รวมทั้งฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "คลอดก่อนกำหนดนั้นสำคัญไฉน..ป้องกันได้หรือไม่" การUltersound ให้กับสตรีตั้งครรภ์ การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ อาทิ ยาที่ควรและไม่ควรรับประทานระหว่างตั้งครรภ์ การออกกำลังกายที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค